Już od pewnego czasu głośno mówi się o punktach specjalizujących się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tylko co może wchodzić w jej zakres? Jakie usługi składają się na diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci? Poniżej przedstawiamy kilka z nich!

Test ADOS-2

W ofercie profesjonalnego punktu na pewno znajdzie się test ADOS-2, czyli Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition. To zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które jest stosowane w celu diagnozy zaburzeń ze spectrum autyzmu i to u pacjentów w różnym wieku. Diagnostyka objąć może przede wszystkim dzieci i młodzież, a ados 2 test jest częścią kompleksowego procesu diagnostycznego, który pozwala zrozumieć potrzeby małego pacjenta i opracować metodę terapeutyczną, która będzie skuteczna.

Warto zauważyć, że tego typu testy wykonują tylko wykwalifikowane i doświadczone osoby, które dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu każdy rodzic może liczyć na najwyższą jakość usług, czy po prostu na to, że dziecko zostanie profesjonalnie zdiagnozowane pod kątem zaburzeń ze spectrum autyzmy.

Diagnoza integracji sensorycznej

Oczywiście na tym jednak nie koniec, ponieważ oferta punktów specjalizujących się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci jest znacznie szersza. Tym samym możemy być pewni, że nasz dziecko otrzyma pomoc nie tylko, gdy będzie konieczna diagnoza autyzmu, ale też integracji sensorycznej.

Na pewno taka usługa przyda się, gdy zauważymy u swojej pociechy problemy z koncentracją, koordynacją ruchową, równowagą, czy nawet z adaptacją do nowych sytuacji i zmieniających się warunków. W profesjonalnym punkcie specjaliści wykonana dokładną diagnostykę i jeśli faktycznie stwierdzą trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych u dziecka, to wdrożą terapię dostosowaną do jego potrzeb.

Trening słuchowy Tomatis

Nie sposób pominąć też treningu słuchowego Tomatis, czyli innowacyjnej metody terapeutycznej, która ma celu wspieranie rozwoju mowy, zdolności koncentracji, komunikacji i słuchu u dzieci zmagających się z różnymi trudnościami. Za opracowaniem tej metody stoi Dr. Alfred Tomatis, francuski lekarz i naukowiec.

Trening słuchowy tomatis może być skierowany do dzieci w różnym wieku i z różnymi problemami. Mogą to być zaburzenia mowy i języka (afazja, dyslalia, dysglosja), trudności w nauce czytania i pisania, czy nawet zaburzenia koncentracji i uwagi. Trening słuchowy Tomatis polecany jest także przy zaburzeniach ze spectrum autyzmu itp.