Żłobek językowy to instytucja edukacyjna, w której dzieci są nie tylko otoczone fachową opieką, ale także przyswajają języki obce i rozwijają umiejętności społeczne. Maluchy w sposób naturalny zyskują możliwość nauczenia się obco brzmiących słów, a w przyszłości nauka przychodzi im o wiele łatwiej.

Jeśli jesteś rodzicem poszukującym innowacyjnych form edukacji dla swoich dzieci, osobą zainteresowaną korzyściami płynącymi z nauki języków obcych od najwcześniejszych lat życia albo przyszłym rodzicem zastanawiającym się nad wyborem żłobka dla swojego dziecka, ten artykuł jest dla Ciebie.

Pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Żłobek językowy może stać się ważnym elementem wsparcia rozwoju dziecka. Tutaj maluchy nie tylko odkrywają świat i nawiązują pierwsze relacje społeczne, ale także rozwijają swoje umiejętności językowe. Warto bowiem wiedzieć, że pierwsze lata życia wiążą się z błyskawicznym rozwojem mózgu, a umysł jest wyjątkowo podatny na naukę języka.

Nauka języka obcego od najwcześniejszych lat życia ma pozytywny wpływ na rozwój umysłowy dzieci:

  • Nauka języków obcych zwiększa pojemność pamięci dziecka. Pamięć robocza, czyli zdolność do utrzymania informacji w umyśle i manipulowania nimi, jest rozwijana poprzez jednoczesne korzystanie z różnych języków.
  • Nauka języka obcego pomaga dzieciom zrozumieć abstrakcyjne pojęcia i złożone struktury językowe. To wpływa na ich zdolność do logicznego myślenia i analizy.
  • Badania wskazują, że dzieci uczące się języków obcych często osiągają lepsze wyniki podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Nauka języka i matematyki są powiązane ze względu na podobne procesy myślowe.
  • Ucząc się wielu języków, dzieci muszą być bardziej skoncentrowane i zwracać uwagę na różnice między nimi. To rozwija ich zdolność do skupienia uwagi.
  • Nauka języków obcych w naturalny wymusza konieczność komunikacji i współpracy z innymi. To rozwija umiejętności społeczne, empatię i zrozumienie różnorodności kulturowej.

Otoczenie, w którym dziecko spędza czas, odgrywa więc niezwykle ważną rolę w kształtowaniu jego umiejętności komunikacyjnych. W żłobku językowym może naturalnie przyswajać słowa, zwroty i struktury językowe. A w grupie rówieśniczej dzieci uczą się nie tylko od dorosłych, ale także od siebie nawzajem. Dziecko uczestnicząc w codziennych interakcjach z rówieśnikami i opiekunami, rozwija umiejętność współpracy, radzenia sobie w grupie oraz zrozumienia różnorodności językowej.

Lepsze wyniki w przyszłości

Wprowadzanie nauki języków obcych od najwcześniejszych lat życia jest coraz popularniejszą metodą nauki. Badania naukowe i doświadczenia praktyczne wskazują, że nauka języka obcego już w żłobku wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i zapewnia mu lepsze wyniki w przyszłości. Dzieci uczące się więcej niż jednego języka wykazują większą elastyczność poznawczą: lepiej przystosowują się do zmieniających się sytuacji, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów.

Dodatkową korzyścią wynikającą z nauki języka obcego od najwcześniejszych lat jest zdolność dzieci do osiągania lepszych wyników w przyszłości. W miarę jak dzieci rozwijają się językowo, zyskują pewność siebie w porozumiewaniu się w obcym języku. To przekłada się na lepsze wyniki w szkole, a później również na rynku pracy.

Więcej dróg rozwoju w dorosłym życiu

Edukacja językowa rozpoczynająca się już w żłobku kształtuje umiejętności poznawcze, społeczne i otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek rozwoju. Wprowadzenie nauki języka obcego od żłobka umożliwia naturalne przyswajanie nowych słów, zwrotów i struktur gramatycznych. Jednak nauka języka od żłobka jest nie tylko procesem poznawczym, ale również społecznym. Dzieci uczą się komunikować, dzielić się wrażeniami i rozumieć różnice kulturowe. To doświadczenie społeczne ma ogromne znaczenie w kształtowaniu empatii, tolerancji i otwartości na różnorodność, co staje się fundamentem do budowania trwałych relacji interpersonalnych w dorosłym życiu. Dzieci, które uczą się języków obcych od najwcześniejszych lat, zyskują przewagę konkurencyjną na przyszłym rynku pracy. Otwierają się dla nich nowe możliwości zatrudnienia, mają także szerszy dostęp do informacji.

Żłobek i przedszkole językowe ITSW w Warszawie fot. itsw.edu.pl

Żłobki, które oferują programy nauczania języków obcych, stwarzają maluchom nie tylko solidne podstawy językowe, ale również rozwijają pasję odkrywania nowych światów poprzez język. Zajęcia w formie zabaw, piosenek i rozmów sprzyjają pozytywnemu nastawieniu do nauki i są podstawą zainteresowań językowych.

Poznaj ITSW — trójjęzyczny żłobek językowy

Szkoła International Trilingual School of Warsaw, założona w 2001 roku, to międzynarodowa placówka edukacyjna obejmująca między innymi żłobek językowy. Filozofia nauczania ITSW opiera się na doskonaleniu trójjęzyczności, dyscyplinie edukacyjnej oraz tworzeniu ciepłego i otwartego środowiska, w którym uczniowie czują się mile widziani i cenieni.

W żłobku językowym przebywają dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. To tutaj wspólnie odkrywają świat i uczą się języków obcych w sposób naturalny, tak, jak przyswajają język ojczysty. Starannie zaplanowane zajęcia oparte są na wspólnej programowej podstawie dla trzech języków, a nauczyciele pochodzą z różnych krajów i są rodzimymi użytkownikami danego języka. Tym samym dzieci, które rozpoczynają naukę w żłobku, przebywają w naturalnym, wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.