Diagnoza gotowości szkolnej to badanie rozwoju dziecka 5 – 6 lub 7– letniego pod kątem oceny jego przygotowania do podjęcia nauki szkolnej. Są to testy, o przeprowadzenie których, rodzic może sam wnioskować. Musi w tym celu zgłosić się do odpowiednio przygotowanej do tego celu placówki jak poradnia rozwojowa lub psycho-pedagogiczna.

Twoje dziecko właśnie kończy 7 lat, a więc zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Nie jesteś pewien, czy pociecha jest na to gotowa? Uważasz, że Twój 6-latek jest nad wiek rozwinięty i zastanawiasz się, czy od września nie powinien rozpocząć nauki w szkole? Aby pozbyć się wątpliwości w obu tych przypadkach, zgłoś się do poradni psychologiczno – pedagogicznej, takiej jak np. Małe Misie w Warszawie, w której dziecko zostanie poddane badaniu, jakim jest diagnoza gotowości szkolnej. Na jego podstawie upewnisz się, czy to słuszna decyzja.

W ramach diagnozy gotowości szkolnej ocenie podlega poziom rozwoju dziecka w sferze: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej. Celem tego badania jest określenie, czy dziecko znajduje się na takim etapie rozwoju, który ułatwi mu przystosowanie do i odnalezienie się w szkolnej rzeczywistości.

Badanie można przeprowadzić u dzieci w wieku między 5 a 7 rokiem życia. W przypadku dzieci w wieku 5 – 6 lat ocenia się, czy są na tyle rozwinięte, aby mogły rozpocząć edukację w trybie przyspieszonym. Natomiast u siedmiolatków chodzi o ocenę ich gotowości do rozpoczęcia nauki w tym samym czasie, co ich rówieśnicy.

Jakie aspekty rozwoju dziecka sprawdza diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej pozwala ocenić rozwój dziecka na wielu jego płaszczyznach. Testy koncentrują się najbardziej wokół następujących sfer:

  • rozwój poznawczy – ocenie podlegają podstawowe kompetencje niezbędne do podjęcia nauki w szkole; są to m.in.: kompetencje językowe, zdolności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, myślenia abstrakcyjnego oraz przyczynowo-skutkowego;
  • rozwój emocjonalno-społeczny – w tym zakresie ocenie podlegają: reakcje dziecka na stres i frustrację, umiejętność wyrażania emocji oraz zdolność do nawiązywania kontaktów i współpracy z rówieśnikami;
  • rozwój fizyczny – badaniu podlegają zdolności ruchowe z zakresu małej i dużej motoryki.

Ponadto w trakcie badania brane pod uwagę są również:

  • umiejętności komunikacyjne – ocenie podlega to, czy dziecko w jasny sposób umie komunikować swoje uczucia, ale również słuchać innych, zadawać pytania oraz rozumieć polecenia;
  • zdolność skupienia – badanie wskazuje, czy i na jak długo dziecko potrafi skoncentrować się na wykonywanym zadaniu;
  • poziom samodzielności – diagnoza ocenia, czy dziecko potrafi samo wykonywać najbardziej podstawowe czynności jak: czynności higieniczne, ubierania, jedzenie, a przede wszystkim korzystanie z toalety;
Źródło: malemisie.pl

Diagnoza gotowości szkolnej pozwala na obiektywne sprawdzenie, czy dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w szkole podstawowej

Zastanawiasz się, czy warto przeprowadzić to badanie u swojego dziecka? Jak najbardziej tak, ponieważ testy dają dokładny wgląd w poziom przygotowania mentalnego, psychicznego i intelektualnego do podjęcia nauki w szkole. Wcześnie wykryte nieprawidłowości w jednej lub kilku sferach, może stanowić wskazanie do dania dziecku dodatkowego czasu.

Badanie gotowości szkolnej to również większa gwarancja, że Twoja pociecha nie będzie pod żadnym względem odstawała od rówieśników. W ten sposób zbudujesz u dziecka pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w nowym dla niego środowisku.

Diagnoza gotowości szkolnej dziecka zmniejszy też w wyraźny sposób ryzyko wystąpienia niepowodzeń szkolnych u Twojej pociechy.

Źródło: malemisie.pl

Diagnoza gotowości szkolnej dziecka pozwala uzyskać obiektywne informacje o jego silnych i słabych stronach

Testy wskazują również na słabe i mocne strony dziecka. Chodzi o jego predyspozycje i zdolności. Dziecko, zwłaszcza 6 czy 7–letnie jest mało obiektywne w takiej ocenie. To samo dotyczy Twojej opinii w tym zakresie. Badanie da jednoznaczną odpowiedź z czym dziecko sobie nie radzi, a w czym jest naprawdę dobre.

Na tej podstawie można rozpoznać talenty dziecka i je rozwijać oraz wesprzeć te umiejętności, które są niezbędne w nauce, ale zbyt słabo rozwinięte.

Źródło: malemisie.pl

Czy diagnozowanie gotowości szkolnej jest dla dziecka stresujące?

Badanie, o jakim mowa nie powinno wywołać u dziecka niepokoju ani spowodować u niego stresu. Aby tak rzeczywiście było, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Badanie powinno być przeprowadzone przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.
Chodzi nie tylko o ich wiedzę w tym zakresie, ale również o doświadczenie pedagogiczne oraz w kontaktach i pracy z dziećmi w różnym wieku.

Testy powinny odbywać się w komfortowych warunkach.
Dobra atmosfera, w której dziecko czuje się bezpiecznie i swobodnie to podstawa. Taki klimat może tylko sprawić kompetentna osoba.

Diagnoza gotowości szkolnej powinna zostać przeprowadzona w miejscu przyjaznym dzieciom.
Takim miejscem bez wątpienia jest placówka Małe Misie w Warszawie. Jest to poradnia, w której pracują osoby o bogatej wiedzy, odpowiednim doświadczeniu, wysokiej empatii oraz umiejętnościach nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są to doświadczeni specjaliści, którzy dysponują przy tym odpowiednimi narzędziami i testami diagnostycznymi. 

Podsumowując – zanim wyślesz swoje dziecko do szkoły, upewnij się, czy jest na to rzeczywiście gotowe. Udaj się z nim do naszej poradni Małe Misie w Warszawie na diagnozę gotowości szkolnej. Zadbamy o jego bezpieczeństwo i komfort, a Ty otrzymasz jasną odpowiedź. W razie czego nasi specjaliści pomogą dobrać właściwe środki wspierające rozwój Twojego dziecka.

Zapraszamy!

Zdjęcia w treści artykułu pochodzą ze strony malemisie.pl.