Naukowcy w swoich pracach wielokrotnie mieli okazję potwierdzić, że aktywność fizyczna od najmłodszych lat u dzieci pozytywnie wpływa na predyspozycje sportowe dziecka w przyszłości. Większość wybitnych sportowców od swoich narodzin wykazywało smykałkę do aktywności fizycznej, ruchu, a dopiero po latach ta cecha została ukształtowana i ukierunkowana w konkretną dyscyplinę sportową.

Aktywność fizyczna u dzieci

Wielu rodziców niewątpliwie posiada ogromne ambicje wobec swoich dzieci. Ojcowie pragną, aby ich synowie jeszcze w szkolnych latach rozpoczęli karierę sportową i zostali profesjonalnymi piłkarzami w przyszłości. Z kolei matki pragną, aby ich dzieci rozwijały się w sposób prawidłowy i optymalny, przez co również propagują aktywność fizyczną. U takich dzieci bardzo możliwe jest, że w przyszłości rzeczywiście zostaną oni sportowcami. Jednak czy będzie to piłka nożna, tak jak marzą o tym ojcowie? O tym ciężko stwierdzić, ponieważ z biegiem lat dziecko może odkryć pasję do innego sportu. Jednak nie ma co ukrywać, że umiejętności fizyczne, a także cechy charakteru nabyte podczas trenowania piłki nożnej mogą okazać się determinującym czynnikiem, dzięki któremu dziecko rzeczywiście osiągnie sukces nawet w innej dziedzinie sportowej.

Kariera sportowca w XXI. wieku a rozwój dziecka

Obecnie niemal w każdej konkurencji oraz dyscyplinie sportowej poziom zawodników znacząco się zwiększył. Jeszcze kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu w niektórych dyscyplinach zdarzały się niespodzianki, kiedy to osoby całkowicie nieznane mogły rywalizować jak równy z równym z zawodowcami. Obecnie jednak konkurencja na wielu płaszczyznach jest tak duża, że jeśli ktoś chce naprawdę być najlepszy na świecie w swojej dyscyplinie, to musi bardzo wcześnie rozpocząć treningi, a także wykazywać się wrodzonym talentem. Oczywiście istnieją wyjątki, gdy przykładowo zawodnik rozpoczyna uprawianie danej dyscypliny sportowej w wieku 22 lat, a po kilku latach udaje mu się zdobywać najwyższe laury. Jednak takie sytuacje występują raczej w niszowych sportach lub też w takich, które powstały dopiero niedawno. Przykładem może być chociażby MMA, a więc mieszane sztuki walki, gdzie rzeczywiście można rozpocząć karierę sportową dosyć późno, a i tak jest szansa na dotarcie na sam szczyt.

Jeśli jako rodzice mamy ambicję lub marzenia, aby nasze dziecko w przyszłości zostało sportowcem na krajowym bądź nawet światowym poziomie, to jakakolwiek aktywność fizyczna we wczesnych latach wychowania, a także bardziej ukierunkowana aktywność w dalszym etapie życia z pewnością zaowocuje w przyszłości.