Ulga na dziecko, a właściwie ulga prorodzinna – bo tak brzmi jej nazwa – to cieszące się dużą popularnością odliczenie, z którego można skorzystać w momencie rozliczania zeznania podatkowego PIT. W 2022 roku zmieniły się przepisy, a jedna z modyfikacji odnosi się również do ulgi na dziecko. Dzięki niej możliwy jest zwrot niewykorzystanych środków, co stanowi zdecydowaną korzyść dla podatnika. Kto może skorzystać z takiej opcji? Czy zmieniły się jeszcze jakieś zasady korzystania z ulgi prorodzinnej? Wyjaśniamy, o czym powinieneś wiedzieć.

1. Komu przysługuje ulga na dziecko?

2. Ulga prorodzinna w liczbach

3. Dodatkowy zwrot ulgi

Ulga na dziecko 2022 będzie rozliczana w 2023 roku, zgodnie z terminem ustalonym dla poszczególnych formularzy. Zmiany w przepisach wprowadzone przez tzw. Polski Ład istotnie wpływają na zasady i regulacje, z którymi powinni zapoznać się rodzice i opiekunowie chcący dokonać odliczeń.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Nie ma znaczenia, czy wypełniasz PIT online czy na tradycyjnym formularzu, korzystając z programu e-pity czy innej aplikacji – w każdej wersji ulga na dzieci obowiązuje. Jest ona przeznaczona dla rodziców sprawujących władzę rodzicielską, opiekunów prawnych dziecka, z którymi dziecko zamieszkuje lub rodziny zastępczej. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby pozbawione władzy rodzicielskiej.

Ulga przysługuje:

  • w przypadku dzieci małoletnich,
  • w przypadku dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez kryterium wiekowego,
  • przy uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły lub na studia – do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że dzieci w roku poprzedzającym rozliczenie nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność obowiązującej stawki renty socjalnej.

Z ulgi na dzieci może skorzystać dwoje rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Ulga prorodzinna w liczbach

Wysokość ulgi prorodzinnej jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Aktualne stawki prezentują się następująco:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie – w przypadku jednego dziecka,
  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, a więc łącznie 185,34 zł, co w skali roku daje sumę 2224,08 zł – w przypadku dwójki dzieci,
  • 92,67 zł na dwójkę dzieci oraz 166,67 zł na trzecie dziecko, a zatem 352,01 zł miesięcznie – 4224,12 zł rocznie – gdy w rodzinie jest troje dzieci,
  • 92,67 zł na dwoje pierwszych, 166,67 zł na trzecie oraz 225 zł a na czwarte i każde kolejne dziecko, co w sumie daje 577,01 zł miesięcznie i 6924,12 zł rocznie – gdy w rodzinie jest czworo lub więcej dzieci.

Tylko w przypadku rodzin z jednym dzieckiem pod uwagę brane jest dodatkowe kryterium dochodowe. Podatnicy rozliczający się indywidualnie nie mogą przekroczyć dochodu 56 000 zł, zaś przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem – limit stanowi kwota 112 000 zł.

Dodatkowy zwrot ulgi

W myśl nowych przepisów podatnicy mają do dyspozycji nie tylko opcję odliczenia ulgi, ale również możliwość zwrotu niewykorzystanej kwoty odliczenia. Takie udogodnienie ustawodawca stworzył ze względu na podniesienie progu kwoty wolnej od podatku. Może zdarzyć się bowiem, że – wskutek wyższego limitu – zapłacony podatek będzie zbyt niski, by cokolwiek od niego odliczać.

Dodatkowy zwrot ulgi jest limitowany. Oznacza to, że nie każdy podatnik skorzysta z pełnej kwoty, gdyż nie można przekroczyć sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Gdy rodzice lub opiekunowie rozliczają się wspólnie, składki traktuje się łącznie.