Wielu rodziców podważa obecny system nauczania w szkołach publicznych. W zasadzie mają ku temu pełne podstawy, ponieważ w rzeczywistości od wielu lat zasady nauczania są niezmienne. Z kolei świat oraz cywilizacja robią kolejny krok na przód. Jaki jest, czy też jaki powinien być cel edukacji dziecka?

Rozwój dziecka to podstawa

Niewątpliwie głównym punktem edukacji dziecięcej powinien być rozwój. I to na wielu płaszczyznach. Dlatego też obecny system nauczania punktowy często jest źle wykorzystywany. Oczywiście punkty mogą być odnośnikiem umiejętności w niektórych przypadkach, ale punktacje oraz oceny często są krzywdzące dla dzieci. Warto więc postawić na naukę, która będzie przebiegać w sposób przyjemny, a nie pod przymusem otrzymania oceny niedostatecznej.

Edukacja powinna umożliwiać eksperymentowanie

Wiele osób może przyczepić się do obecnego systemu nauczania również pod kątem utartych schematów. Niestety, ale dzieci w szkołach najczęściej muszą uczyć się tego, co jest określone w planie nauczania. Jeśli więc dziecko ma ogromne predyspozycje np. w dziedzinie matematyki, to mimo woli nie może poświęcić się temu w całości. Dlatego edukacja dla dzieci powinna zostawiać przestrzeń, którą dziecko mogłoby wypełnić w sposób najbardziej sprzyjający rozwojowi konkretnej jednostki, a nie ogółu.

Być może edukacja taką jaką znamy sprawdzała się jeszcze w końcówce XX. wieku oraz na początku XXI. wieku. Jednak teraz, w dobie internetu oraz olbrzymich możliwości rozwoju, wydaje się ona co najmniej nie do końca optymalna, żeby nie powiedzieć, że wręcz hamująca rozwój dziecka. Być może w przyszłości rządzący zrozumieją jakie są, czy też jakie powinny być ogólne cele edukacji dla dzieci, dzięki czemu zostaną dokonane odpowiednie zmiany w polskim systemie szkolnictwa.